Informacje i wiadomości – Blog Pomocspoleczna.Rybnik.pl

Showing: 1 - 2 of 2 Articles

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna to system krajowej polityki społecznej mający na celu wspieranie osób i rodzin w pokonywaniu trudnych warunków życia, z którymi nie mogą sobie poradzić. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w ich wysiłkach na rzecz zaspokojenia potrzeb i umożliwienia im życia w godnych warunkach. Pozwala również zapobiegać trudnym warunkom życia i pomaga im usamodzielnić …

pomoc

Pandemia i pomoc psychologa

Ostatnio pojawiły się doniesienia naukowe wskazujące na związek między izolacją społeczną a podwyższonym poziomem białek ostrej fazy we krwi (białko C-reaktywne i fibrynogen). Ile stresu wpłynie na poziom markerów stanu zapalnego w organizmie? – Odpowiedział na te i inne pytania w wywiadzie z profesjonalnym psychiatrą dr hab. Tomaszem M. Gondkiem, członkiem Komitetu Wczesnych Psychiatrów Europejskiego …